Zelišča, cvetlice in zdravilne rastline, ki so učinkovite

Zavod Raspro deluje na področju izobraževanja ter izvajanja različnih domačih in mednarodnih aplikativnih projektov na področju zdrave prehrane, promocije zdravega načina življenja, športnih aktivnosti. Cilji Zavoda so povezani s koriščenjem mikrolokalne rastlinske hrane, z iskanjem tržnih potencialov tovrstne dejavnosti ter zdravim preživljanjem prostega časa. Izvajamo delavnice, izobraževanja in svetovanja na področju zdrave prehrane, športnih aktivnosti ter združujemo zainteresirano javnost preko projektov, bloga in prostovoljstva in promoviramo uporabnost lokalnih proizvodov v vsakdanjem življenju.